............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Fakultní nemocnice v Motole

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
Parking lot
12 placesPaid30 Kč/h; 30 min. zdarma
Transport
Nemocnice Motol1 min50 m
V Úvalu, 84/161 branches
Motol, Praha 5, Praha, Hlavní město Praha, 15000
Today from 07:30 to 16:30
Closed. Opens at 07:30
+420 224 4...