............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Fakultní nemocnice v Motole

Nemocnice
61 company branches
U Mrázovky, 1970/15
Praha, Hlavní město Praha
Open
Foniatrické oddělení a rehabilitační centrum kochleárních implantací
U Mrázovky, 1970/15
Praha, Hlavní město Praha
Open
V Úvalu, 84/1
Praha, Hlavní město Praha
Open 24 hours
Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky
V Úvalu, 84/1
Praha, Hlavní město Praha
Open
Centrum komplexní péče o děti s poruchami vývoje a jejich rodiny
V Úvalu, 84/1
Praha, Hlavní město Praha
Closes in 55 minutes
Dermatologické oddělení pro děti
V Úvalu, 84/1
Praha, Hlavní město Praha
Open
Oddělení sociální
V Úvalu, 84/1
Praha, Hlavní město Praha
Open
Dětské kardiocentrum
V Úvalu, 84/1
Praha, Hlavní město Praha
Open 24 hours
Oddělení klinické psychologie
V Úvalu, 84/1
Praha, Hlavní město Praha
Open
Klinika dětské neurologie UK 2. LF a FN Motol
V Úvalu, 84/1
Praha, Hlavní město Praha
Open
Oddělení léčebné výživy
V Úvalu, 84/1
Praha, Hlavní město Praha
Open