............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Fakultní nemocnice v Motole

Spinální jednotka při klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu, 84/11. podzemní podlaží61 branches
Motol, Praha 5, Praha, Hlavní město Praha, 15000
Closed
Opens tomorrow at 07:30
+420 224 4...
Parking lot
12 placesPaid30 Kč/h; 30 min. zdarma
Transport
Nemocnice Motol1 min50 m