............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Fakultní nemocnice v Motole

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Parking lot
12 placesPaid30 Kč/h; 30 min. zdarma
Transport
Nemocnice Motol1 min50 m
V Úvalu, 84/161 branches
Motol, Praha 5, Praha, Hlavní město Praha, 15000
Open 24 hours
+420 224 4...