............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

sousoší: sv. Vincenc Ferrerský a sv. Prokop, Bruncvík

Malá Strana, Praha 1, Praha, Hlavní město Praha11000
50.086707° 14.409296°

sousoší: sv. Vincenc Ferrerský a sv. Prokop, Bruncvík

Sousoší vytvořil F. M. Brokoff v roce 1712 z financí Romedia Josefa Františka hraběte Thuna. Sv. Vincent vlevo je znázorněn v dominikánském rouchu, jak vyhání satana z posedlého klečícího člověka a zároveň křísí mrtvého z rakve u nohou. Sv. Prokop vpravo v opatském rouše stojí na ďáblovi, kterého přemohl a v ruce drží berlu.