............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

pamětní deska: ČVUT

Karlovo náměstí, 293/13Resslova, 293/11
Nové Město, Praha 2, Praha, Hlavní město Praha12000
50.076264° 14.418946°

pamětní deska: ČVUT

České vysoké učení technické v Praze Areál ČVUT Karlovo náměstí Budova A Fakulta strojní Fakulta elektrotechnická novorenesanční budovu I. Ullmanna z let 1872–1874 charakterizují sochařské práce od J. V. Myslbeka a A. Poppa. České vysoké učení technické v Praze Areál Karlovo náměstí. ČVUT, dříve Český polytechnický ústav, sídlí od roku 1869 v areálu bývalého kláštera křižovníků, založeného roku 1190 v osadě na Zderaze, kde řád křižovníků postavil v letech 1715–1721 kostel sv. Petra a Pavla podle návrhu J. B. Santiniho. Tentýž řád vystavěl i proboštství v roce 1756, avšak celý svůj záměr, velkolepý poutní komplex, již nedokončil. Další části areálu byly realizovány, nezávisle na křižovnících, podle projektů P. I. Bayera a K. I. Dienzenhofera v letech 1730–1740. Jedná se o barokní kostel sv. Karla Boromejského a emeritní dům pro přestárlé kněze. Stavby postupně sloužily církevním, po josefínských reformách vojenským účelům a nakonec se staly základem českého technického školství. Barokní kostel sv. Karla Boromejského poté připadl pravoslavné církvi, která jej vysvětila v roce 1935 na kostel sv. Cyrila a Metoděje. Celý areál byl v roce 1874 uzavřen směrem do Karlova náměstí novorenesanční Ullmannovou budovou a na místě zbořeného kostela sv. Petra a Pavla byla dostavěna v roce 1906 nová budova elektrotechnického ústavu.