............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Kohlova kašna

Hradčany, Praha 1, Praha, Hlavní město Praha
50.09032° 14.398945°

Kohlova kašna

Kohlova kašna (bývá nazývána také jako Lví nebo Leopoldova) byla vybudována za vlády císaře Leopolda I. roku 1686 na II. nádvoří Pražského hradu. Autorem této barokní kašny je Jeroným Kohl a Francesco Bartolomeo della Torre. Nádrž se skládá ze tří kamenných stupňů. Spodní nádrž je ozdobena lvími hlavami, festony, maskarony a kartušemi s císařským monogramem „L“. Střední nádrž podpírají postavy antických bohů (Merkur, Vulkán, Neptun a Herkules). Horní nádrž nesou dva Tritoni. Vrchol kašny je zakončen koulí, kterou podpírají tři lvi. Voda je do kašny vedena hradním vodovodem, který získává vodu z potoka Brusnice a z rybníka, který se nachází pod letohrádkem Hvězda.