............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Česká správa sociálního zabezpečení, okresní pracoviště Praha

Státní správa / Státní instituce
27 company branches
Trojská, 1997/13a
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Podatelna
Trojská, 1997/13a
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Pokladna
Trojská, 1997/13a
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Oddělení sekretariát ředitele PSSZ
Trojská, 1997/13a
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Odbor nemocenského pojištění
Trojská, 1997/13a
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Oddělení registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů I
Trojská, 1997/13a
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Oddělení registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů II
Trojská, 1997/13a
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Odbor sociálního pojištění
Trojská, 1997/13a
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Oddělení důchodového pojištění
Trojská, 1997/13a
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Oddělení OSVČ I
Trojská, 1997/13a
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Oddělení OSVČ II
Trojská, 1997/13a
Praha, Hlavní město Praha
Closed