............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Ministerstvo zemědělství ČR

Státní správa / Státní instituce
56 company branches
Těšnov, 65/17
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Sekce 1. náměstka ministra-správní sekce
Těšnov, 65/17
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Sekce státního tajemníka
Těšnov, 65/17
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Oddělení státní služby
Těšnov, 65/17
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Odbor personální
Těšnov, 65/17
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Oddělení koncepcí a koordinace správních činností
Těšnov, 65/17
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Odbor pro veřejné zakázky
Těšnov, 65/17
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Odbor vnitřní správy
Těšnov, 65/17
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Odbor majetkového vyrovnání
Těšnov, 65/17
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Odbor legislativní a právní
Těšnov, 65/17
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Odbor auditu a supervize
Těšnov, 65/17
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Oddělení kontrol a evidence stížností
Těšnov, 65/17
Praha, Hlavní město Praha
Closed