............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Ministerstvo zemědělství ČR

Státní správa / Státní instituce
56 company branches
Těšnov, 65/17
Praha, Hlavní město Praha
Open
Sekce 1. náměstka ministra-správní sekce
Těšnov, 65/17
Praha, Hlavní město Praha
Open
Sekce státního tajemníka
Těšnov, 65/17
Praha, Hlavní město Praha
Open
Oddělení státní služby
Těšnov, 65/17
Praha, Hlavní město Praha
Open
Odbor personální
Těšnov, 65/17
Praha, Hlavní město Praha
Open
Oddělení koncepcí a koordinace správních činností
Těšnov, 65/17
Praha, Hlavní město Praha
Open
Odbor pro veřejné zakázky
Těšnov, 65/17
Praha, Hlavní město Praha
Open
Odbor vnitřní správy
Těšnov, 65/17
Praha, Hlavní město Praha
Open
Odbor majetkového vyrovnání
Těšnov, 65/17
Praha, Hlavní město Praha
Open
Odbor legislativní a právní
Těšnov, 65/17
Praha, Hlavní město Praha
Open
Odbor auditu a supervize
Těšnov, 65/17
Praha, Hlavní město Praha
Open
Oddělení kontrol a evidence stížností
Těšnov, 65/17
Praha, Hlavní město Praha
Open