............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze

Nemocnice
12 company branches
Vlašská, 336/36
Praha, Hlavní město Praha
Open 24 hours
Anesteziologicko resuscitační oddělení
Vlašská, 336/36
Praha, Hlavní město Praha
Open 24 hours
Dětské a dorostové detoxikační centrum
Vlašská, 336/36
Praha, Hlavní město Praha
Open 24 hours
Chirurgické oddělení
Vlašská, 336/36
Praha, Hlavní město Praha
Open 24 hours
Centrum chirurgie střevních onemocnění
Vlašská, 336/36
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Interní oddělení
Vlašská, 336/36
Praha, Hlavní město Praha
Open 24 hours
Gastroenterologie a digestivní endoskopie
Vlašská, 336/36
Praha, Hlavní město Praha
Open 24 hours
Oddělení paliativní péče
Vlašská, 336/36
Praha, Hlavní město Praha
Open 24 hours
Oddělení klinické biochemie
Vlašská, 336/36
Praha, Hlavní město Praha
Open 24 hours
Oddělení následné péče
Vlašská, 336/36
Praha, Hlavní město Praha
Open 24 hours
Radiodiagnostické oddělení
Vlašská, 336/36
Praha, Hlavní město Praha
Open 24 hours
Oddělení rehabilitace
Vlašská, 336/36
Praha, Hlavní město Praha
Open 24 hours