Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze

Nemocnice
12 poboček organizace
Vlašská, 336/36
Praha, Hlavní město Praha
Nonstop
Anesteziologicko resuscitační oddělení
Vlašská, 336/36
Praha, Hlavní město Praha
Nonstop
Dětské a dorostové detoxikační centrum
Vlašská, 336/36
Praha, Hlavní město Praha
Nonstop
Chirurgické oddělení
Vlašská, 336/36
Praha, Hlavní město Praha
Nonstop
Centrum chirurgie střevních onemocnění
Vlašská, 336/36
Praha, Hlavní město Praha
Zavřeno do 09:00
Interní oddělení
Vlašská, 336/36
Praha, Hlavní město Praha
Nonstop
Gastroenterologie a digestivní endoskopie
Vlašská, 336/36
Praha, Hlavní město Praha
Nonstop
Oddělení paliativní péče
Vlašská, 336/36
Praha, Hlavní město Praha
Nonstop
Oddělení klinické biochemie
Vlašská, 336/36
Praha, Hlavní město Praha
Nonstop
Oddělení následné péče
Vlašská, 336/36
Praha, Hlavní město Praha
Nonstop
Radiodiagnostické oddělení
Vlašská, 336/36
Praha, Hlavní město Praha
Nonstop
Oddělení rehabilitace
Vlašská, 336/36
Praha, Hlavní město Praha
Nonstop