............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Úřad městské části, Praha 19

Úřady městských částí / Městské úřady / Obecní úřady
20 company branches
Železnobrodská, 825
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství
Železnobrodská, 825
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Semilská, 43/1
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Oddělení přestupků a obecně prospěšných prací
Semilská, 43/1
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Oddělení školství a personalistiky
Semilská, 43/1
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Semilská, 43/1
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Odbor občansko správní
Semilská, 43/1
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Matrika
Semilská, 43/1
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel
Semilská, 43/1
Praha, Hlavní město Praha
Closed