Úřad, městská část Praha-Petrovice

Úřady městských částí / Městské úřady / Obecní úřady
10 poboček organizace
Edisonova, 429a
Praha, Hlavní město Praha
Otevřeno
Odbor kanceláře starostky
Edisonova, 429a
Praha, Hlavní město Praha
Otevřeno
Podatelna
Edisonova, 429a
Praha, Hlavní město Praha
Otevřeno
Odbor občanskosprávní
Edisonova, 429a
Praha, Hlavní město Praha
Otevřeno
Oddělení evidence obyvatel
Edisonova, 429a
Praha, Hlavní město Praha
Otevřeno
Oddělení veřejného pořádku
Edisonova, 429a
Praha, Hlavní město Praha
Otevřeno
Odbor finančně-majetkový
Edisonova, 429a
Praha, Hlavní město Praha
Otevřeno
Oddělení hlavní činnosti
Edisonova, 429a
Praha, Hlavní město Praha
Otevřeno
Oddělení hospodářské činnosti
Edisonova, 429a
Praha, Hlavní město Praha
Otevřeno
Oddělení správy majetku
Edisonova, 429a
Praha, Hlavní město Praha
Otevřeno