Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Státní správa / Státní instituce
21 poboček organizace
Za Opravnou, 4/4
Praha, Hlavní město Praha
Zavřeno
Odbor auditu a řízení kvality
Za Opravnou, 4/4
Praha, Hlavní město Praha
Zavřeno
Oddělení kontroly zemědělských vstupů Praha
Za Opravnou, 4/4
Praha, Hlavní město Praha
Zavřeno
Oddělení krmiv
Za Opravnou, 4/4
Praha, Hlavní město Praha
Zavřeno
Oddělení hnojiv
Za Opravnou, 4/4
Praha, Hlavní město Praha
Zavřeno
Odbor osiv a sadby
Za Opravnou, 4/4
Praha, Hlavní město Praha
Zavřeno
Oddělení koordinace kontrol a certifikace
Za Opravnou, 4/4
Praha, Hlavní město Praha
Zavřeno
Oddělení správní OOS
Za Opravnou, 4/4
Praha, Hlavní město Praha
Zavřeno
Oddělení terénní kontroly
Za Opravnou, 4/4
Praha, Hlavní město Praha
Zavřeno
Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby
Za Opravnou, 4/4
Praha, Hlavní město Praha
Zavřeno
Oddělení NRL Praha
Za Opravnou, 4/4
Praha, Hlavní město Praha
Zavřeno
Pracoviště speciálních analýz krmiv a hnojiv
Za Opravnou, 4/4
Praha, Hlavní město Praha
Zavřeno