............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Státní správa / Státní instituce
21 company branches
Za Opravnou, 4/4
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Odbor auditu a řízení kvality
Za Opravnou, 4/4
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Oddělení kontroly zemědělských vstupů Praha
Za Opravnou, 4/4
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Oddělení krmiv
Za Opravnou, 4/4
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Oddělení hnojiv
Za Opravnou, 4/4
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Odbor osiv a sadby
Za Opravnou, 4/4
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Oddělení koordinace kontrol a certifikace
Za Opravnou, 4/4
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Oddělení správní OOS
Za Opravnou, 4/4
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Oddělení terénní kontroly
Za Opravnou, 4/4
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby
Za Opravnou, 4/4
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Oddělení NRL Praha
Za Opravnou, 4/4
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Pracoviště speciálních analýz krmiv a hnojiv
Za Opravnou, 4/4
Praha, Hlavní město Praha
Closed