Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Akademie věd ČR

Vědecko-výzkumné ústavy
12 company branches
Dolejškova, 2155/3
Praha, Hlavní město Praha
Closed until 08:00
Oddělení teoretické chemie
Dolejškova, 2155/3
Praha, Hlavní město Praha
Closed until 08:00
Oddělení spektroskopie
Dolejškova, 2155/3
Praha, Hlavní město Praha
Closed until 08:00
Oddělení biofyzikální chemie
Dolejškova, 2155/3
Praha, Hlavní město Praha
Closed until 08:00
Oddělení struktury a dynamiky v katalýze
Dolejškova, 2155/3
Praha, Hlavní město Praha
Closed until 08:00
Oddělení syntézy a katalýzy
Dolejškova, 2155/3
Praha, Hlavní město Praha
Closed until 08:00
Oddělení elektrochemických materiálů
Dolejškova, 2155/3
Praha, Hlavní město Praha
Closed until 08:00
Oddělení biomimetické elektrochemie
Dolejškova, 2155/3
Praha, Hlavní město Praha
Closed until 08:00
Oddělení molekulární elektrochemie
Dolejškova, 2155/3
Praha, Hlavní město Praha
Closed until 08:00
Oddělení chemie iontů v plynné fázi
Dolejškova, 2155/3
Praha, Hlavní město Praha
Closed until 08:00
Oddělení dynamiky molekul a klastrů
Dolejškova, 2155/3
Praha, Hlavní město Praha
Closed until 08:00
Oddělení nízkodimenzionálních systémů
Dolejškova, 2155/3
Praha, Hlavní město Praha
Closed until 08:00