............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Ústav hematologie a krevní transfúze

Vědecko-výzkumné ústavy
20 company branches
Ústav hematologie a krevní transfúze
U Nemocnice, 2094/1
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Ústav hematologie a krevní transfúze, Aferetické oddělení
U Nemocnice, 2094/1
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Ústav hematologie a krevní transfúze, Ambulance
U Nemocnice, 2094/1
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Ústav hematologie a krevní transfúze, Centrum trombózy a hemostázy
U Nemocnice, 2094/1
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Ústav hematologie a krevní transfúze, Denní stacionář
U Nemocnice, 2094/1
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Ústav hematologie a krevní transfúze, Oddělení biochemie
U Nemocnice, 2094/1
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Ústav hematologie a krevní transfúze, Oddělení cytogenetiky
U Nemocnice, 2094/1
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Ústav hematologie a krevní transfúze, Oddělení fyzioterapie
U Nemocnice, 2094/1
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Ústav hematologie a krevní transfúze, Oddělení genomiky
U Nemocnice, 2094/1
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Ústav hematologie a krevní transfúze, Oddělení HLA
U Nemocnice, 2094/1
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Ústav hematologie a krevní transfúze, Oddělení imunohematologie
U Nemocnice, 2094/1
Praha, Hlavní město Praha
Closed