Ústav struktury a mechaniky hornin, Akademie věd ČR

Vědecko-výzkumné ústavy
11 company branches
V Holešovičkách, 94/41
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Oddělení geochemie
V Holešovičkách, 94/41
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Oddělení inženýrské geologie
V Holešovičkách, 94/41
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
V Holešovičkách, 94/41
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Oddělení neotektoniky a termochronologie
V Holešovičkách, 94/41
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Oddělení seismotektoniky
V Holešovičkách, 94/41
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Oddělení struktury a vlastností materiálů
V Holešovičkách, 94/41
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Sekretariát ředitele
V Holešovičkách, 94/41
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Ekonomické oddělení
V Holešovičkách, 94/41
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Středisko vědeckých informací
V Holešovičkách, 94/41
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Technické oddělení
V Holešovičkách, 94/41
Praha, Hlavní město Praha
Closed