............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Ústav teoretické a aplikované mechaniky, Akademie věd ČR

Vědecko-výzkumné ústavy
9 company branches
Prosecká, 809/76
Praha, Hlavní město Praha
Open
Technicko-ekonomický odbor
Prosecká, 809/76
Praha, Hlavní město Praha
Open
Oddělení mechaniky kontinua
Prosecká, 809/76
Praha, Hlavní město Praha
Open
Oddělení dynamiky a stochastické mechaniky
Prosecká, 809/76
Praha, Hlavní město Praha
Open
Oddělení mechaniky tenkostěnných konstrukcí
Prosecká, 809/76
Praha, Hlavní město Praha
Open
Laboratoř biomechaniky
Prosecká, 809/76
Praha, Hlavní město Praha
Open
Oddělení partikulárních látek
Prosecká, 809/76
Praha, Hlavní město Praha
Open
Centrum experimentální mechaniky
Prosecká, 809/76
Praha, Hlavní město Praha
Open
Centrum pro výpočetní techniku a informatiku
Prosecká, 809/76
Praha, Hlavní město Praha
Open