............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Ministerstvo obrany ČR

Státní správa / Státní instituce
27 company branches
Tychonova, 221/1
Praha, Hlavní město Praha
Closed
náměstí Svobody, 471/4
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Generála Píky, 229/1
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Hradební, 772/12
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Odbor bezpečnosti
náměstí Svobody, 471/4
Praha, Hlavní město Praha
Odbor nakládání s nepotřebným majetkem
náměstí Svobody, 471/4
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Oddělení NSIP
náměstí Svobody, 471/4
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Sekce státního tajemníka
náměstí Svobody, 471/4
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Odbor státního dozoru
Generála Píky, 229/1
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Energetická inspekce
Generála Píky, 229/1
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Stavební úřad
Generála Píky, 229/1
Praha, Hlavní město Praha
Closed
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební, 772/12
Praha, Hlavní město Praha
Closed