............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Český metrologický institut

Vědecko-výzkumné ústavy
26 company branches
V Botanice, 1504/4
Praha, Hlavní město Praha
Open
Oddělení síly a momentu síly
V Botanice, 1504/4
Praha, Hlavní město Praha
Open
Oddělení akustiky a kinematiky
V Botanice, 1504/4
Praha, Hlavní město Praha
Open
Oddělení tvrdosti a drsnosti povrchu
V Botanice, 1504/4
Praha, Hlavní město Praha
Open
Oddělení kvantové metrologie délky
V Botanice, 1504/4
Praha, Hlavní město Praha
Open
Oddělení technické délky
V Botanice, 1504/4
Praha, Hlavní město Praha
Open
Oddělení elektromagnetických veličin
V Botanice, 1504/4
Praha, Hlavní město Praha
Open
Oddělení radiometrie a fotometrie
V Botanice, 1504/4
Praha, Hlavní město Praha
Open
Hvožďanská, 2053/3
Praha, Hlavní město Praha
Open
Oddělení ekonomicko-správní
Hvožďanská, 2053/3
Praha, Hlavní město Praha
Open
Oddělení laboratoří
Hvožďanská, 2053/3
Praha, Hlavní město Praha
Open
Oddělení kmitočtového inženýrství
Hvožďanská, 2053/3
Praha, Hlavní město Praha
Open