Český metrologický institut

Vědecko-výzkumné ústavy
26 poboček organizace
V Botanice, 1504/4
Praha, Hlavní město Praha
Otevřeno
Oddělení síly a momentu síly
V Botanice, 1504/4
Praha, Hlavní město Praha
Otevřeno
Oddělení akustiky a kinematiky
V Botanice, 1504/4
Praha, Hlavní město Praha
Otevřeno
Oddělení tvrdosti a drsnosti povrchu
V Botanice, 1504/4
Praha, Hlavní město Praha
Otevřeno
Oddělení kvantové metrologie délky
V Botanice, 1504/4
Praha, Hlavní město Praha
Otevřeno
Oddělení technické délky
V Botanice, 1504/4
Praha, Hlavní město Praha
Otevřeno
Oddělení elektromagnetických veličin
V Botanice, 1504/4
Praha, Hlavní město Praha
Otevřeno
Oddělení radiometrie a fotometrie
V Botanice, 1504/4
Praha, Hlavní město Praha
Otevřeno
Hvožďanská, 2053/3
Praha, Hlavní město Praha
Otevřeno
Oddělení ekonomicko-správní
Hvožďanská, 2053/3
Praha, Hlavní město Praha
Otevřeno
Oddělení laboratoří
Hvožďanská, 2053/3
Praha, Hlavní město Praha
Otevřeno
Oddělení kmitočtového inženýrství
Hvožďanská, 2053/3
Praha, Hlavní město Praha
Otevřeno